Mobilne linie do pelletu

Pragniemy przedstawić mobilną linię produkcyjną do produkcji pelletu ze słomy w której wyeliminowano konieczność wstępnego suszenia i dokładnego rozdrabniania surowca.

W linii produkcyjnej można wyróżnić następujące etapy:

  • Moduł wstępnego przygotowania biomasy –Bele słomy ładowane są na stół podawczy (rys.1) za pomocą ładowacza czołowego lub ładowarki teleskopowej (słoma może być podawana w belach okrągłych lub prostokątnych). Zainstalowana moc silnika napędzającego stołu podawczego to 0,55kW. masa – 1200kg.
  • Rozdrabniacz może pracować w cyklu automatycznym lub ręcznym. W wyniku obrotu wirnika, noże wirnika zabierają słomę i przecinają ją. System noży bijakowych dodatkowo rozdrabnia biomasę do frakcji max. 10cm. Tak rozdrobniona słoma zostaje dalej podawana do rur transportu pneumatycznego Zainstalowana moc silnika napędzającego rozdrabniacz to 37kW, masa – 2500kg,
  • Transport pneumatyczny – transport rozdrobnionej słomy z rozdrabniacza do mieszalnika (zbiornika buforowego) realizowany jest pneumatycznie rurami. W układzie tym zastosowano separator magnetyczny wychwytujący zanieczyszczenia metalowe oraz chwytacz kamieni, który wyłapuje kamienie i ewentualne zanieczyszczenia nie ferromagnetyczne. Filtr workowy zatrzymuje pozostałe, mniejsze zanieczyszczenia i pył, przepuszczając przez worki filtrujące czyste powietrze. Na mechanizmu transportu pneumatyczno składają się – wentylator, rury transportowe, separator magnetyczny i chwytacz kamienioraz filtr workowy. Łączna zainstalowana moc napędowa urządzeń to 2,2kW.
  • Mieszalnik – na tym etapie wykorzystywany jest zbiornik buforowy o objętości około 18m3 (Rys.2). Zastosowanie tego rozwiązania ma na celu ciągłe i płynne podawanie surowca do granulatorów, a także mieszanie słomy o różnym stopniu wilgotności lub z różnymi rodzajami dodatków np. lepiszczy. Zainstalowana moc silnika napędzającego zbiornik buforowy wynosi 5.5kW.
  • Proces granulacji – Podczas granulowania powstaje pellet o średnicy 8 – 10 – 16 – 18 mm
    w zależności od zastosowanych tulei formujących. Wykorzystano granulator MR 37 (Rys.3) o wydajności około 450 kg/h, efektywnie pracujący przy wilgotności słomy do 25%. Moc silnika zainstalowanego w granulatorze to 37kW. Wybór tego typu urządzeń został podyktowany innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, które zostały zarejestrowane w 2010 roku w Urzędzie Patentowym RP pod numerem– P390657 oraz przeszły badania porównawcze w Europejskim Urzędzie Patentowym.
  • Proces chłodzenia – jest to ostatni etap produkcji pelletu. Zadaniem tego procesu jest schłodzenie wstępne oraz osuszenie gorącego pelletu i przetransportowanie go do silosu.
  • Proces sterowania linią technologiczną – zaprojektowany jest z myślą o maksymalnym odciążeniu operatora od czynności regulacyjnych. Na bieżąco monitorowane jest obciążenie silnika głównego rozdrabniacza oraz granulatora i w miarę potrzeby podawany jest materiał. Poziom napełnienia zbiornika buforowego jest również monitorowany i w momencie napełnienia lub przekroczenia zakładanych parametrów, system automatycznie rozłączy podawanie materiału i uruchomi funkcje zapobiegające zatrzymaniu pracy linii.

mobilna linia do peletu i jej elementy

Pragniemy przedstawić mobilną linię produkcyjną do produkcji pelletu ze słomy

Wyeliminowano konieczność wstępnego suszenia i dokładnego rozdrabniania surowca.

Mieszalnik
Mieszalnik
Mieszalnik
Młyn
Młyn
Młyn
Młyn
Rozdrabniacz
Rozdrabniacz
Rozdrabniacz
Rozdrabniacz
Rozdrabniacz
Rozdrabniacz
Stół
Stół
Stół
Stół
Stół
Stół
Stół